Sports Medicine & Motor Control from Theory to Practice

File 956

 

Naprapathögskolans Vetenskapliga Råd presenterar: Martin Asker - leg. naprapat som rapporterar från ISEK-kongressen i Brisbane 2012 och Dansk idrottsmedicinsk förenings kongress i Kolding 2013. Tisdag 23 april 2013 kl 16.15-18.00, Naprapathögskolan, Kräftriket 23 A, sal: T1 - Bergasalen. Seminariet är kostnadsfritt för Naprapathögskolans studenter och personal. Pris för övriga deltagare är 100 kr.  Anmälan till Naprapathögskolans kansli eller info@nph.se senast dagen före seminariet.

share